Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Nieuwsbrief september 2013

NIEUWSBRIEF                             BCD september 2013                  verschijnt ca. 4 keer per jaar

VAN DE VOORZITTER:
Een nieuw speelseizoen is gestart, het 15e seizoen in ons eigen clubgebouw, dat destijds uit de grond is gestampt door de inzet van BCD-leden. Wij hebben veel te danken aan de vrijwilligers van het eerste uur en zullen hen daarvoor dankbaar blijven. Hun betrokkenheid is nog steeds groot, zo groot dat ze zich soms een beetje teveel mede-eigenaar van club en gebouw voelen. Deze houding kan een onbedoeld negatief effect hebben, als er onvoldoende ruimte wordt gelaten voor het uitvoeren van nieuw beleid. Dat nieuwe beleid vereist van het bestuur en de leden een open en constructieve communicatie. Het is jammer dat we daar niet altijd in slagen. Deze club met z’n gebouw is onze club, van ons allemaal, van alle 400 leden, allen evenveel eigenaar, alle stemmen gelijk.

Charlotte van Hall heeft in juni aangegeven haar functie als voorzitter barcommissie te willen neerleggen. Ze heeft toegezegd dat ze het financiële boekjaar tot 1 september zal afhandelen. Dat siert haar en ligt in het verlengde van de consciëntieuze manier waarop Charlotte haar taak heeft uitgevoerd. Namens het bestuur wil ik haar hartelijk danken voor haar inzet.

In de zomermaanden heeft Istvan Valkenburcht, in opdracht van het bestuur, onderzoek verricht om de problemen tussen barmedewerkers, barcommissie en bestuur te duiden. Dit onderzoek is in overeenstemming met alle betrokkenen uitgevoerd. We hebben afgesproken het rapport in augustus te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken.

Een groep van 15 barmedewerkers heeft de resultaten van deze besprekingen echter niet afgewacht en te kennen gegeven hun werkzaamheden neer te leggen. Zij hebben een grote staat van dienst en dit besluit zal ze niet licht gevallen zijn. Namens het bestuur wil ik hen hartelijk danken voor hun inzet.

Hun eventueel aanblijven werd afhankelijk gesteld van het aftreden van één der bestuursleden. Een eis waaraan het bestuur niet kon voldoen. Bestuurswijzigingen zijn thans niet aan de orde en statutair is bepaald dat deze alleen in algemene ledenvergaderingen kunnen plaatsvinden.

De club heeft voordeel van “vereende krachten”, “samen zijn we sterk”, “alle schouders er onder”. Als deze krachten tegen de club worden ingezet en kampen tegenover elkaar komen te staan, gaat de club zwaar gebukt en geknakt verder. Ik spreek de hoop uit dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheden neemt en zal voorkomen dat persoonlijke verhoudingen en vriendschappen onder druk komen te staan.

BRIDGEZAKEN:
Cursussen
Ook dit najaar zijn er weer diverse cursussen te volgen.

Op dinsdagmiddag 17 september vervolgen we de maandelijkse bijeenkomsten van Wie biedt er mee(r)?. U biedt acht spellen die we  vervolgens plenair bespreken. Weinig theorie, veel praktijk met feedback. Na afloop krijgt u een uitleg van de spellen per e-mail thuisgestuurd. Het is wellicht leuk, maar zeker niet noodzakelijk om samen met een partner te komen.De kosten zijn: €7,50 per keer, inclusief 1 consumptie.

Op donderdagmiddag 3 oktober start er een bridgecursus voor gevorderden van 12 lessen aan de hand van het derde boekje van Berry Westra (het zgn. Hartenboekje). De cursus wordt wekelijks gegeven. Nieuw is dat u zich ditmaal per module van 3 lessen kunt inschrijven. Dus is een cursus van 12 lessen te lang, maar wilt u wel iets nieuws leren, schrijft u zich dan in voor 1 of meer modules. De cursus bestaat uit de modules Bieden, Afspelen, Slem bieden, Tegenspelen. De kosten zijn: €8,-- per les, €22,50 per module (3 lessen) en €80,-- voor de cursus van 12 lessen.

Op donderdagavond 3 oktober start een vervolg op de beginnerscursus. Deze cursus wordt eenmaal per twee weken gegeven en is ook zeer geschikt als opfriscursus voor mensen die vroeger al eens gebridged hebben en het weer willen oppakken. Heeft u in uw omgeving mensen die bekend zijn met termen als slag, troef, dummy etc, maar de finesses van het bridgespel vergeten zijn, wijst u hen dan op deze cursus. De kosten zijn: €80,-- voor de cursus (excl. een cursusboek van €12,80).

Inschrijven en meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 026 844 68 92, http://www.saskiahermans.nl. Inschrijven kan ook op het prikbord in de speelzaal.

Oefen- en thema-spellen
Iedere les van iedere cursus wordt afgesloten met oefenspellen. Vanaf dit seizoen is het mogelijk om na afloop van een les 12 borden met deze oefenspellen en een beschrijving van de spellen mee naar huis te nemen zodat u ze thuis nog eens (na) kunt spelen. In verband met de voorbereiding, moeten deze spellen wel even van te voren aangevraagd worden.

Ook is het mogelijk om een set thema-spellen aan te vragen die los van een cursus staan. Wilt u bijvoorbeeld eens oefenen met ‘Muiderberg’, ‘Multi’, ‘zwakke twee’, of dergelijke dan kunnen hiervoor sets samengesteld worden. In overleg zijn andere thema’s mogelijk; denk bijvoorbeeld ook aan afspeelthema’s zoals ‘ingooi’, ‘dwang’ of tegenspeelthema’s als ‘uitkomen’.

Volgt u een cursus en zijn de oefenspellen een vervolg op de les, dan betaalt u €2,50 voor een set van 12 spellen met beschrijving.

Volgt u een cursus van 12 lessen en geeft u van te voren aan dat u de spellen na iedere les mee wilt nemen, dan betaalt u slechts €25,00 voor 12x.

Gaat het om een set thema-spellen die niet gerelateerd zijn aan een cursus, dan betaalt u €5,00 voor een set van 12 spellen met beschrijving. U mag de spellen 2 weken lenen.

Aanvragen en meer informatie:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel.026 844 68 92, http://www.saskiahermans.nl

EXTERNE COMPETITIES
Ieder jaar neemt een aantal BCD-leden deel aan de diverse competities die door het district worden georganiseerd. Maar daar kunnen nog veel meer BCD’ers bij. Er zijn parencompetities in diverse categorieën (open, dames, gemengd, senioren, beginners).

Ook voor de viertallers zijn er diverse mogelijkheden (‘gewone’ districtscompetitie, seniorenviertallen op 1 dag in Nijmegen en het districtsbekerkampioenschap). Heeft u interesse, maar kunt u geen volledig viertal of districtsbekerteam op de been krijgen, meldt u zich dan bij mij op onderstaand adres.

En, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt: districtswedstrijden zijn NIET alleen voor de ‘goede bridger’ (de Klavercompetitie is speciaal voor de ‘C-lijnspeler’) en er wordt NIET met het mes op tafel gespeeld. Er doen ‘gewone mensen’ aan mee, die wekelijks naar hun eigen club gaan en die zo nu en dan daarbuiten ook wel eens gezellig een kaartje willen leggen.

Opgave voor parencompetities: via MijnNBB, tabblad persoon, inschrijvingen.

Opgave viertallen en de districtsbeker: via Saskia Hermans

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 026 844 68 92, http://www.nbbclubsites.nl/district/7/pagina/323853.

BARBON:
Het afgelopen jaar hebben bar-medewerkers, BARC en bestuur samengewerkt om meer inzicht te verkrijgen in verhoudingen tussen inkoop-/verkoopmarges, omzetstijging en opbrengstdaling. In de ALV van april 2013 is op basis van verkregen cijfermateriaal de omslagfactor 2.3 vastgesteld. Deze factor is vervolgens per individueel drankje toegepast, resulterend in een barbon waarvan afgesproken was deze de zomermaanden te laten proefdraaien. Deze test was in zoverre succesvol dat onomstotelijk is gebleken dat de barbon niet handig was in gebruik. De samengestelde categorieën waren onoverzichtelijk en niet logisch.

In samenwerking met barmedewerkers, onder voorzitterschap van Lydia van de Pol en bewaking van penningmeester Rob Fegel, is een nieuwe barbon geboren, waarbij niet een individuele maar een gemiddelde marge gehanteerd is. Deze barbon is bij aanvang van het speelseizoen geïntroduceerd. Het streven is een nog verdere vereenvoudiging in de nabije toekomst. Afgesproken is vóór januari 2014 aan de hand van een tussentijdse controle de barprijzen en/of categorieën zo nodig bij te stellen om aan de in de begroting vastgestelde kaders te voldoen.

VAN DE BARCOMMISSIE:
Introductie nieuwe voorzitter barcommissie: Mijn naam is Lydia van de Pol en ik ben sedert  1990, toen we nog in het parochie-huis aan de van der Molenallee speelden, met veel plezier lid van BCD. 

Speelzittingen  zijn voor mij de  beroemde woensdagavond en sedert een jaar ook de maandagmiddag. Op woensdag hoor ik tot de groep “plakkers”, die na het bridgen ruimschoots de tijd nemen voor een hapje en een drankje. Dus van die kant ken ik de bar goed en met veel plezier zie ik de maandagmiddag groeien tot een vergelijkbare zitting.

Nooit gedacht dat een bridgeclub zoveel meer kon beteken dan een kaartje leggen, de warmte van de vriendschappen hebben me veel gegeven, zeker ook in het begin van dit jaar toen ik door een moeilijke periode ging.  Veel leden hebben door hun betrokkenheid en bereidheid ook om te helpen mijn leven beïnvloed. Een negatieve situatie verandert natuurlijk niet, maar het wordt wel draaglijker.  Mede ook daarom heb ik het verzoek van het bestuur gehonoreerd toen zij mij vroegen voorzitter van de barcommissie te worden; niet gehinderd door enige kennis van alle zaken overigens.

Momenteel krijg ik een crash course van doorgewinterde barmedewerkers, maar ook van Hetty Kau en Mia Szirmai voor het voorlopig maken van de roosters en niet te vergeten van Charlotte van Hall, die dit werk als voorzitter barcommissie de laatste jaren bijzonder goed gedaan heeft.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
De overweldigende reactie op onze oproep voor hulp bij de vele evenementen was hartverwarmend. Voor evenredige ondersteuning van alle evenementen is hier en daar een beetje met de aanmeldingen geschoven. Ervaren vrijwilligers zullen de nieuwkomers inwerken en wegwijs maken. Hartelijk dank voor uw toegezegde steun. Voor vragen kunt u terecht bij Corrie van Dijk, voorzitter evenementencommissie (telefoon 026-3340279, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

WIJZIGING JAARKALENDER !!!!!

Let op; de clubkampioenschappen zijn i.v.m. barbezetting verzet naar 23 november 2013.

 • fysio-Schuurman.jpg
 • Wassingmaat.gif
 • DeGalerij.gif
 • Brandpreventie2.jpg
 • Thereadshop2015groot.jpg
 • WoutVlaanderen groot.jpg
 • DUOshoplink.gif
 • Ree-zoElectro.gif
 • IdemDitoGrafischeontwerpenetc.gif
 • lunchroomt12uurtje.jpg
 • Oosterbeekbeleeftlink.jpg
 • deseelsebakkerlink.jpg
 • Logo-Triple.jpg
 • Spitman2.jpg

Bridge bond