Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Nieuwjaarstoespraak 2 januari 2020

Lieve bridgevriendinnen en -vrienden !

Daar staan we dan weer op onze gebruikelijke 2e januari aan het begin van het nieuwe jaar ! Allemaal weer een jaartje ouder en wijzer. Dat eerste kan je gelukkig niet zien, dat laatste merk je helaas ook niet altijd. Namens mijn medebestuursleden wens ik jullie allen een heel voorspoedig, gelukkig en gezond 2020.

We mogen terugzien op een goed kalenderjaar voor onze bridgeclub. Financieel staan we er goed voor, ons ledental is wel ietsje teruggelopen, maar niet dramatisch, en ons kroonjuweel – De Uitkomst – verkeert in goede staat. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf, en daarom bedank ik al die vrijwilligers die het mogelijk maken dat wij jaar in, jaar uit, op een aantal momenten in de week lekker kunnen bridgen met een deskundige en flexibele wedstrijdleiding. Voor een bescheiden prijs kunnen wij wat consumeren, bediend door een vriendelijke vrijwilliger achter de bar, en dat alles in een goed onderhouden, comfortabel eigen clubhuis.

Als we naar de toekomst kijken, moeten we ons natuurlijk blijven inspannen om nieuwe leden aan onze vereniging te binden. Dat kunnen leden zijn van andere verenigingen uit de buurt, die uiteindelijk te klein worden, of mensen van elders die in deze contreien komen wonen, en een bridgeclub als een prima begin van een nieuw sociaal netwerk zien. Dat zijn dan nieuwe leden die al kunnen bridgen, maar minstens zo welkom zijn die nieuwe leden die bij ons komen omdat zij willen leren bridgen of het net hebben geleerd of oude vaardigheden hebben opgefrist. De cursussen van Saskia Hermans zijn daarvoor heel belangrijk.

Op ons bridgers die het spelletje al langer spelen, rust de dure plicht om die nieuwe leden, vooral diegenen de het net onder de knie hebben, zich welkom te laten voelen en aan tafel te tonen dat je heel goed volgens de regels kan spelen, en dat het dan toch heel gezellig kan zijn, omdat daar best wat bij gezegd mag worden (behalve welke kaarten je in je handen hebt), en interesse kan worden getoond in hoe het de tafelgenoten vergaat op andere terreinen dan uitsluitend bridge !

Het is toch eeuwig zonde als beginnende bridgers wel het spelletje hebben geleerd, maar de overstap naar de club niet aandurven omdat ze denken dat daar met het mes op tafel wordt gespeeld en iedereen nors de kaken stijf op elkaar houdt, behalve als men op zijn partner gaat zitten fitten ! Ik wil daarom ook hier de waardering van het bestuur uitspreken voor de woensdagmiddag-afdeling, waar op de kerstdrive van twee weken geleden ook de deelnemers van Saskia’s beginnerscursus met hun buddies meespeelden en in de prijzen deelden, en zo ondervonden dat het op zo’n speelmiddag- of avond heel gezellig toegaat, ongeacht het niveau van je spel. Ik wil jullie allemaal aansporen om deze sfeer op alle afdelingen uit te stralen.

Ik ga nu richting het einde van mijn praatje, maar daarvoor heb ik nog twee dienstmededelingen.

Om te beginnen wil ik jullie ook hier attent maken op de datum van ons lustrumfeest: zaterdag 10 oktober 2020. We hebben voor de kerst een mail aan iedereen gestuurd om de belangstelling daarvoor te peilen. Daarop hebben al veel mensen gereageerd, maar nog niet iedereen. Ik wil diegenen die nog niet hebben gereageerd – voor zover hier aanwezig –  vragen dat alsnog te doen. Voor de organisatie is het van belang om enig idee te hebben van het mogelijke aantal feestgangers, wetende dat deze peiling geen definitieve aan-/afmelding is.

De tweede mededeling is dat we op maandag 20 januari gaan beginnen met het implementeren van het door de ALV bekrachtigde besluit om over te gaan tot uitsluitend pin-betalen. De apparatuur is binnen, de verbindingen zijn gelegd, en de barmedewerkers krijgen instructie. De overstap zal tijdig op alle afdelingen bekend worden gemaakt, zodat iedereen zich erop kan voorbereiden dat je vanaf dat moment uitsluitend met een pinpas kan betalen.

Natuurlijk mag ik aan het eind van mijn praatje niet onvermeld laten dat ons ook het afgelopen jaar leden zijn ontvallen. Ik noem hun namen niet, uitsluitend omdat ik niet het risico wil lopen dat ik onbedoeld een naam zou vergeten. Maar ik herdenk ze – samen met jullie allemaal  – vanaf deze plaats.

Tenslotte dank ik jullie voor de aandacht die wij onverminderd besteden aan diegenen die moeilijkheden ondervinden met hun gezondheid, de gezondheid van hun naasten of welke andere tegenslag dan ook. Keer op keer blijkt dat onze bridgevrienden en -vriendinnen die dat treft heel veel steun ondervinden van de aandacht die ze van ons krijgen, op welke manier dan ook.

Reden temeer om te besluiten jullie allen een heel voorspoedig, gelukkig en gezond 2020 toe te wensen.

Ruud Vellema
voorzitter van de BCD

 • DeGalerij.gif
 • Thereadshop2015groot.jpg
 • deseelsebakkerlink.jpg
 • Wassingmaat.gif
 • WoutVlaanderen groot.jpg
 • Spitman2.jpg
 • lunchroomt12uurtje.jpg
 • fysio-Schuurman.jpg
 • Oosterbeekbeleeftlink.jpg
 • IdemDitoGrafischeontwerpenetc.gif
 • Logo-Triple.jpg
 • DUOshoplink.gif
 • Ree-zoElectro.gif
 • Brandpreventie2.jpg

Bridge bond