Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

BCD decemberbrief 2020

Lieve bridgevriendinnen en -vrienden,kerstboom
 
De decembermaand is aangebroken. Onder normale condities een maand met veel gezelligheid in de privésfeer en bridge-activiteiten om naar uit te kijken: de sinterklaasdrive, de kerstdrives, even pauze, en dan de nieuwjaarsreceptie waar wij elkaar gewoon mochten aanraken, om vervolgens te beginnen aan weer een mooi nieuw bridgejaar.
 
Dat is in dit rare jaar 2020 allemaal anders. Voorlopig zien we elkaar nog niet in De Uitkomst aan de bridgetafel, en dat missen we enorm. Niet alleen het spelletje zelf, maar vooral de contacten. Stepbridge biedt enig soelaas, maar we blijven uitkijken naar het oude normaal.
 
Als het om gezondheid gaat, denken we in deze dagen met name aan COVID-19. Maar we mogen niet vergeten dat ander onheil helaas niet voorbijgaat aan de (gezins)leden van onze club. Onze gedachten gaan naar hen uit, vooral omdat we hen door de beperkingen niet die persoonlijke aandacht kunnen geven zoals we dat anders gedaan zouden hebben.
 
Met de komst van vaccins gloort er licht aan het eind van een lange tunnel. De signalen worden steeds sterker dat het denkbaar is dat we rondom de komende zomer weer richting het oude normaal kunnen gaan. Als dat zo zou zijn, heeft het bijna 1,5 jaar geduurd voordat we ons vertrouwde leven weer kunnen oppakken. Het is misschien maar goed dat we dat niet wisten toen het begon !
 
In welk tempo de komende maanden sprake zal zijn van versoepelingen, en wat dat betekent voor de bridgemogelijkheden in De Uitkomst, weten we niet. We kunnen jullie alleen toezeggen dat we de ontwikkelingen nauwgezet volgen, en jullie voortdurend op de hoogte zullen houden.
 
In de tussentijd kunnen we jullie alleen vragen om samen met ons geduld te betrachten, en hoop te putten uit wat lijkt te gaan komen. Over het voortbestaan van onze club hoeft niemand zich zorgen te maken. Weliswaar is ons ledenbestand wat teruggelopen, maar dat komt vooral omdat de gebruikelijke afmeldingen de afgelopen maanden niet werden gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. De verwachting is gewettigd dat die weer gaan komen als we opnieuw van start gaan. Ook financieel is het leed te overzien. Veel leden hebben gevolg gegeven aan het verzoek om de “solidariteits”contributie te voldoen. Ook de sponsoren bleven ons trouw. Daarvoor hebben we ze nadrukkelijk hartelijk bedankt, temeer omdat het voor sommige van hen als ondernemer ook een moeilijke periode is.
 
Lieve bridgevriendinnen en -vrienden, wij wensen jullie – vooral in deze wat mindere tijden – een mooie decembermaand en een hoopvol begin van het nieuwe jaar, dat vàst beter wordt. En bovenal een goede gezondheid voor jullie en jullie dierbaren. Tot snel ziens onder vrolijker omstandigheden !
 
Het bestuur van Bridgeclub Doorwerth
 

Bridge bond