Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Lieve, beste leden van de Bridgeclub Doorwerth

Nu we elkaar niet met de gebruikelijke kerstdrives gezellige feestdagen kunnen wensen en er ook geen nieuwjaarsreceptie is om elkaar een voorspoedig 2022 te wensen, doen we dat langs deze weg. Helaas niet zo persoonlijk maar – het mantra van deze dagen – het is nu eenmaal niet anders.
 
We hebben jullie de afgelopen bijna twee jaar al heel wat mails moeten sturen dat er weer een kink in de kabel was gekomen. Met de inhoud van de ingelaste persconferentie van jl. zaterdag zal ons geduld opnieuw op de proef gesteld worden. Maar we kunnen hoop putten uit de manier waarop we eerder met deze tegenslagen zijn omgegaan. Zo beleefden we sinds september veel plezier aan de herstart van onze speelmiddagen en -avond, en nu treffen velen van ons elkaar virtueel aan de stepbridge-speeltafels. Met die ervaringen blijven we vol vertrouwen uitkijken naar de betere tijden die weer gaan komen.
  
Toch is er ook het gemis dat we elkaar niet zien rond de bridgetafel. Het doet ons beseffen hoe belangrijk die persoonlijke contacten in en rondom onze bridgeclub zijn. Als we elkaar regelmatig zien, is er ook meer aandacht voor lief en leed. Helaas worden wij af en toe geconfronteerd met onheil dat onze leden of hun naasten overkomt. Het is wrang dat we daar, juist op zo’n moment, veel minder aandacht aan kunnen besteden. Maar dat betekent niet dat onze gedachten niet bij hen zijn.
 
Lieve, beste BCD’ers, wij wensen jullie en degenen die je lief zijn, ondanks alle beperkingen, gezellige feestdagen. En daarna in 2022 veel geluk, gezondheid en voorspoed, en voorlopig nog wat geduld en berusting. Wij weten zeker dat jullie onze wens delen dat wij elkaar in het nieuwe jaar weer zo spoedig mogelijk kunnen zien in De Uitkomst. Niet alleen om te bridgen, maar vooral ook om elkaar die aandacht te geven, waarvan we nu weten hoe goed het voelt om die te geven en te krijgen.
 
Ruud Vellema     Liesbeth Kruithof    José Post      Tjitze van der Sluis     Jan Willem Jansen

 .

Bridge bond