Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

BCD maartbrief

Beste Leden van BC Doorwerth,

bloesem bloem voorjaarEen jaar geleden kreeg – toen nog – Minister Bruno Bruins tijdens een Tv-uitzending een briefje in zijn handen geduwd waarop stond dat de eerste Nederlandse COVID19-patiënt in een ziekenhuis was opgenomen. Wat er in het sindsdien verstreken jaar allemaal gebeurd is, hoeven we jullie niet te vertellen. Ons leven en dat van onze dierbaren is ingrijpend veranderd. Hopelijk komt dat deel van ons leven waarvan we nu pas beseffen hoezeer we daar aan gehecht waren snel weer terug.

Voor ons kwam hard aan dat we moesten stoppen met bridge in De Uitkomst, op een korte onderbreking in het najaar na. Wanneer we weer kunnen beginnen, is niet exact aan te geven. Het perspectief waar we allemaal zo reikhalzend naar uitkijken, kunnen ook wij jullie nu niet bieden, althans niet in de vorm van een harde datum. Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat !

Maar de huidige ontwikkelingen geven toch een indicatie. Steeds meer mensen zullen de komende maanden worden gevaccineerd, en de eerste resultaten wijzen op een goede bescherming resp. een milder ziekteverloop. Voor onze club is een bijkomend voordeel dat de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand zodanig is dat heel veel van onze leden die dat willen, voor de zomer gevaccineerd kunnen zijn. Als die verwachting bewaarheid wordt, zouden we rondom de zomer weer kunnen beginnen. Als de omstandigheden het toelaten eerst met zomermiddag- en -avondbridge en vervolgens met onze gebruikelijke competities. Als we voldoende zicht hebben wanneer we weer kunnen beginnen, zullen we al onze leden vragen:

  • of je weer wil gaan spelen
  • welk dagdeel c.q. dagdelen
  • met wie.

Zoals bekend hadden wij een jaar geleden vijf afdelingen: maandagmiddag, maandagavond, woensdagmiddag, woensdagavond en donderdagmiddag. Omdat ons ledenbestand wel wat is teruggelopen, is het niet uitgesloten dat – na bovenstaande inventarisatie – zal blijken dat er niet voor al deze vijf afdelingen voldoende belangstellenden zijn. Mocht dat zo zijn, dan komen we daar op terug bij diegenen die dat aangaat.

Omdat alles wat we hierboven schetsen helaas nog erg onzeker is, kunnen we op dit moment geen kalender en begroting voor het komende seizoen opstellen. Dat zijn uitgerekend twee van de belangrijkste punten die we op een voorjaarsvergadering bespreken. Daarom hebben wij besloten die vergadering, die normaliter rondom 1 april plaatsvindt, uit te stellen. Zodra we meer zicht hebben op wat er mogelijk is, zullen we een uitgestelde voorjaarsvergadering uitschrijven.

Rest ons jullie om nog een beetje geduld te vragen. Ook wij kunnen niet wachten. Maar de vaccins komen er aan, de dagen beginnen te lengen, en de temperatuur gaat omhoog. Allemaal factoren die ons vertrouwen mogen geven dat we weer op weg gaan naar het oude normaal.

Als er vragen zijn: jullie weten ons te vinden.

Het Bestuur van BC Doorwerth

Bridge bond