Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Bridgen Start op 6 september

We starten weer vanaf 6 september!!

In juni stuurden wij jullie het volgende bericht: “Als het afbouwen van de coronamaatregelen in dit tempo doorgaat, mogen we aannemen dat we met ingang van 1 september weer de mogelijkheid krijgen om gewoon te kunnen bridgen in de Uitkomst zonder beperkingen”. 

Zoals jullie allen weten is het daarna anders gelopen dan we toen hoopten. Met de persconferentie van 13 augustus is bekend gemaakt dat de regering weliswaar mikt op het loslaten van de 1,5m-maatregel per 20 september, maar daarbij werden zoveel voorbehouden gemaakt dat dat allesbehalve zeker is.

De afgelopen weken hebben wij ons daarom goed laten informeren wat de mogelijkheden zijn om op de vertrouwde manier te kunnen gaan bridgen in De Uitkomst. Die informatie komt van NOC-NSF, de NBB en het District, en komt hier op neer:

  • de Uitkomst is een (denk)sportgelegenheid
  • onze ruimte wordt voldoende geventileerd met continue aanvoer van verse buitenlucht
  • als we gaan bridgen in De Uitkomst, is dat sportbeoefening in een binnenruimte. Als handhaving van de 1,5m een normale sportbeoefening in de weg staat, mag de 1,5m worden losgelaten. Het spelen aan te grote tafels en het spelen met te weinig tafels, kan worden aangemerkt als het in de weg staan van een normale sportbeoefening
  • dus: 1,5m loslaten mag, maar dan alleen in het “speelveld”, d.w.z. tijdens het spelen inclusief de wisselingen. Daarbuiten (bar, garderobe, toiletten etc.), moet de 1,5m wel worden toegepast. Een half uur na het laatste spel zijn de horeca-regels weer van toepassing: 1,5m en sluiten om 24h00
  • tenslotte moet ook een aanwezigheidsregistratie worden bijgehouden, maar die wordt “vanzelf” geregeld door het rekenprogramma van de NBB.

Uit navraag in de omgeving is gebleken dat bridgen op de bovenstaande manier in de praktijk reeds wordt gerealiseerd.
Daarom zijn wij voornemens om onze leden de gelegenheid te bieden dat we vanaf maandag 6 september weer gaan beginnen met bridge in De Uitkomst, met de gebruikelijke opstelling van maximaal 24 tafels van 80 x 80 cm, onder bovengenoemde condities.
We zijn ervan overtuigd dat de animo wordt vergroot als men weet dat alle aanwezigen volledig gevaccineerd zijn. We vragen iedereen daarom dringend om uitsluitend te komen als je gevaccineerd bent, ook al kunnen we dat niet afdwingen en/of controleren. Voorts vragen we iedereen – ook al is men gevaccineerd – om, voordat men naar De Uitkomst gaat, bij zichzelf te rade te gaan of alle vragen van de bekende gezondheidscheck Gezondheidscheck (bridge.nl) met “neen” kunnen worden beantwoord en ook bij twijfel thuis te blijven.

We gaan ervan uit dat iedereen dat zal doen (alleen komen indien gevaccineerd en bij twijfel thuisblijven) in het belang van en ter geruststelling van zijn/haar medeleden en natuurlijk ook om onze bridgeclub weer zo snel mogelijk haar oude levendigheid terug te kunnen geven. Het spreekt vanzelf dat het ieders eigen afweging is of hij/zij onder deze condities weer wil gaan bridgen aan tafels van 80 x 80 cm, waardoor tijdens het spel de 1,5m zal worden losgelaten. Overigens, met enige discipline kunnen we elkaar tijdens het wisselen zoveel mogelijk ”ontlopen”.

Jullie krijgen allemaal van de wedstrijdleiding van de afdeling waarvoor je je hebt opgegeven een ledenlijst. De wedstrijdleiding zal dan ook vragen welke paren vanaf 6 september alvast willen komen bridgen op de hierboven beschreven manier.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur van BC Doorwerth

Bridge bond