Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Vanaf 6 november CTB verplicht

MET INGANG VAN 6 NOVEMBER 2021 IS IN DE UITKOMST EEN CTB VERPLICHT

Op de COVID19-persconferentie van dinsdag 2 november werd een aantal wijzigingen in het overheidsbeleid aangekondigd. In deze nieuwe situatie vinden wij het niet alleen verantwoord en wenselijk, maar zijn wij verplicht – zo staat te lezen op de site van de NBB – dat wij met ingang 6 november aan onze leden, bij het betreden van De Uitkomst, vragen naar een Corona Toegangs Bewijs (CTB).   

Wat betekent dit in de praktijk vanaf ons eerstvolgende speelmoment op 8 november?

  • bij binnenkomst in de speelruimte scannen we de QR-app op je smartphone
  • alleen bij een positieve scan (groen vinkje) mag je de zaal betreden
  • heb je geen smartphone of QR-app, neem dan een papieren CTB mee

In beginsel moet deze procedure elke keer bij het betreden van de Uitkomst herhaald worden.

Uit praktische overwegingen en uitdrukkelijk op vrijwillige basis bieden wij daarom daarnaast de volgende mogelijkheid:

  • met de Registratiekaart coronavaccinatie, die je kreeg toen je gevaccineerd werd, kun je aantonen dat je gevaccineerd bent. Het vaccinatiebewijs is ook zichtbaar bij het openen van de QR-app
  • op basis daarvan maakt de wedstrijdleiding een overzicht van degenen die gevaccineerd zijn, zodat je niet elke keer opnieuw je CTB hoeft te overleggen. Op die lijst geef je met je handtekening aan dat je instemt met deze procedure
  • nogmaals: dit gebeurt alleen als je met ons wilt delen dat je gevaccineerd bent. Wij realiseren ons dat dit gevoelig kan liggen, maar wij menen dat wij aldus op een praktische manier iedereen de zekerheid bieden dat je wordt omringd door clubgenoten die gevaccineerd zijn.

Het is ons gebleken dat wij met het vragen naar een CTB tegemoet komen aan een zeer breed gedragen gevoel onder onze leden.
Het minder prettige sluitstuk van dit alles is dat we – bij het niet kunnen tonen van een positieve scan of papieren bewijs – de toegang moeten weigeren. Ook is het overleggen van een negatieve zelftest niet voldoende om je toegang te verlenen, omdat zo’n zelftest helaas niet voldoende betrouwbaar is.

Tenslotte: het spreekt vanzelf dat naast al deze afspraken onverminderd van kracht blijft dat je bij de minste twijfel over je gezondheid thuis blijft.
Wij hopen dat iedereen aan deze procedure meewerkt in het belang van onze club en allen die daar lid van zijn.

Voor al je eventuele vragen zijn wij natuurlijk altijd beschikbaar.

Het Bestuur van BC Doorwerth

 

Bridge bond