Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Home page

Logo BCD2 2020

 We stoppen per 15 oktober tijdelijk met bridgen

Op woensdagavond 14 oktober hebben alle leden van de Nederlandse Bridge Bond een mail ontvangen, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: tot nader order mag er niet meer fysiek gebridged worden.

We gaan nu voorbij aan de vraag of het aan de NBB is om te bepalen of wij al dan niet in ons eigen clubhuis mogen spelen als wij de regels (maximaal 30 mensen, 1,5 meter, hygiëne, goede ventilatie,  etc.) in acht nemen. Wij conformeren ons aan de door de NBB genomen maatregel.

 
Dat betekent dat ook wij tot nader order niet meer bridgen in De Uitkomst. Hoe lang dit zal duren, weten wij vanzelfsprekend niet, maar zodra het weer kan en mag, zullen wij weer beginnen. Op de laatste speelavond, waar dit nieuws bekend was geworden, bleek de teleurstelling groot, maar iedereen voelde de noodzaak om ook ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van het aantal besmettingen, zodat we weer zo snel mogelijk terug naar “een beetje meer normaal” kunnen.
 
In de tussentijd blijven we natuurlijk Stepbridgen.

Wij wensen jullie alle goeds, als er vragen zijn: jullie weten ons te vinden, en blijf gezond!

Het Bestuur van Bridgeclub Doorwerth


(Beter) Leren Bridgen?

In verband met Corona organiseert Bridgeclub Doorwerth tot nader bericht geen klassikale beginnerscursus in de Uitkomst

Wilt u op dit moment toch (beter) leren bridgen, neemt u dan contact op met onze bridgedocent, Saskia Hermans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Tel 06 432 864 51). Zij heeft veel ervaring met online bridgeles geven aan zowel beginners als gevorderden en de effectiviteit blijkt bijzonder groot. Saskia maakt hierbij als eerste en enige bridgedocent in Nederland gebruik van een programma dat speciaal voor het geven van bridgeles ontwikkeld is. Om deel te nemen is er totaal geen technische kennis benodigd; het aanklikken van een link die via de mail wordt verstrekt is voldoende.

Via internet zijn er tal van mogelijkheden om na de cursus samen met andere mensen online te bridgen, of om tijdens de cursus met computers te spelen. Zodra we weer ‘gewoon’ kunnen bridgen aan tafel, organiseert Bridgeclub Doorwerth een paar sessies om u te laten wennen aan het bridgen aan tafel.


Contributie 2020/2021

Op maandag 24 augustus gaan we weer (voorzichtig) beginnen met bridgen in De Uitkomst. Velen kijken daar naar uit, maar voor anderen is dat helaas nog te vroeg. Wij betreuren dat natuurlijk, maar hebben daar alle begrip voor. Wij hopen vurig dat over niet al te lange tijd alles weer kan worden zoals vanouds.

In die tussentijd willen wij een situatie creëren waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met al onze leden, en dat zoveel mogelijk leden – spelend of niet-spelend – lid blijven.

Zoals eerder gemeld is het bestuur voornemens op een nog uit te schrijven ALV een aangepaste contributieregeling voor het seizoen 2020/2021 voor te leggen. Wij zullen dan voorstellen dat alle leden (ongeacht hun status en het aantal afdelingen waar ze lid van waren) € 75 per jaar betalen. Met deze tijdelijke “solidariteits”-bijdrage kunnen we dan zonder al te veel financiële schade het komende verenigingsjaar doorkomen.

Maar het is niet uit te sluiten dat er leden zijn die hun lidmaatschap zullen beëindigen omdat ze voorlopig nog niet willen spelen in De Uitkomst en die € 75 dan een onnodige uitgave vinden. Natuurlijk hebben wij daar begrip voor, maar wijzen die leden op de mogelijkheid om (tijdelijk) niet-spelend lid te worden voor € 25 per jaar. U blijft dan lid van de NBB en u blijft betrokken bij bridgeclub Doorwerth en ontvangt dezelfde informatie als de wel spelende leden. Dit alles in afwachting van het moment dat u weer wilt gaan spelen.

Strikt formeel kan de wijziging naar één contributie van € 75 pas ingaan als de leden daarmee hebben ingestemd. Daarvoor zullen we een ALV uitschrijven, naar verwachting in september of oktober. In deze zeer bijzondere tijden willen wij, vooruitlopend op dat besluit, nu reeds overgaan tot het effectueren van die tijdelijke contributieregeling, in het vertrouwen dat de leden daar later mee zullen instemmen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande dan zullen wij die graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Bridgeclub Doorwerth


Logo BCD2 2020 2

Bridgeclub Doorwerth viert 21 juni 2020 haar 40e verjaardag ! 

 Lieve, beste leden van Bridgeclub Doorwerth

 Streep door de rekening

 Minder dan een jaar geleden, in de najaarsvergadering van 2019, herinnerde Fred van Leeuwen ons eraan dat we in 2020 het 40-jarig bestaan van Bridgeclub Doorwerth konden vieren. Niet lang daarna werden de voorbereidingen voor een lustrumfeest ter hand genomen en polsten we jullie belangstelling daarvoor. Maar toen kwam de 12e maart, een dag die we ons nog lang zullen heugen. Alle bridgeactiviteiten werden opgeschort en een paar dagen later werden alle evenementen verboden. Bridgeclub Doorwerth lag stil, De Uitkomst stond leeg, en het Lustrumfeest moest tot nader order worden uitgesteld.

Het is vandaag, 21 juni 2020, een bijzondere dag

Ondanks die teleurstellingen, willen we toch jullie aandacht vragen voor het feit dat precies 40 jaar geleden – 21 juni 1980 – Bridgeclub Doorwerth werd opgericht. De uitspraak “life begins at forty” is een bekende, waar velen zich aan vastklampen als ze die leeftijd bereiken. Dat geldt ook voor onze club, maar nu zit het allemaal een beetje tegen, om niet te zeggen heel erg tegen. Je zou zelfs van een midlife-crisis kunnen spreken, die ook heel vaak voorkomt rond die leeftijd. De meesten van ons zijn inmiddels een paar jaartjes ouder dan 40 en weten uit eigen ondervinding dat ook een midlife-crisis uiteindelijk weer voorbijgaat. Daar kunnen we vertrouwen uit putten. Ook al zijn we met Bridgeclub Doorwerth nog lang niet terug bij normaal, er zijn hoopvolle ontwikkelingen.

Een beetje historie

 Omdat heel veel van de huidige leden van BCD niet op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurde zo’n 40 jaar geleden, gaan we even terug in de tijd. De eerste kiem voor de oprichting van Bridgeclub Doorwerth werd gelegd in het najaar van 1979 door Tony Charles, een van de vele jonge bewoners van de kort daarvoor opgeleverde clusterwoningen in Doorwerth. Hij legde contact met de ook daar wonende Piet Noordeman, die niet alleen goed kon bridgen, maar ook over de nodige didactische capaciteiten beschikte. Omdat er nog geen internet was, werd er een ouderwets papieren rondschrijven in de brievenbussen van de clusterwoningen gedaan om de belangstelling voor een bridgecursus te peilen. Daarop kwam veel respons en in januari 1980 werd met een kleine 40 deelnemers gestart met een cursus in Kievitsdel, De Uitkomst bestond immers nog niet. LEES MEER 


Vooruitblik BCD 2020-2021

Lieve, beste leden van Bridgeclub Doorwerth !

Woord vooraf

We beginnen met de hoop uit te spreken dat het goed gaat met jullie allemaal en jullie naasten. In de contacten die wij hebben met deze en gene – op straat, in onze dorpen, via app, e-mail en telefoon, of hoe dan ook – komt steevast één punt naar voren: wij missen elkaar ontzettend ! De afgelopen twee maanden is gebleken dat een gang naar De Uitkomst voor onze 350 leden veel meer betekent dan 24 spelletjes bridge, en dat vooral de sociale contacten erg worden gemist. Reden temeer om jullie langs deze weg te informeren over onze ideeën omtrent de nabije toekomst van BCD.

Van nu tot 1 september 2020

Wat vast staat is dat er tot 1 september 2020 nog niet gebridged kan worden in De Uitkomst. In feite is daarmee het seizoen 2019/2020 per 12 maart jl. beëindigd. Wel bieden wij onze leden sinds een aantal weken de mogelijkheid om op woensdagavond via Stepbridge gratis deel te nemen aan een toernooi met BCD-clubgenoten. Inmiddels doen daar 80 leden aan mee. Het is natuurlijk geen volwaardig alternatief, maar het wordt in toenemende mate gewaardeerd.

Na 1 september 2020 

Wat er na 1 september mogelijk zal zijn, is afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt bij het terugdringen van COVID19. Als de huidige trend zich voortzet, zou omstreeks 1 september sprake kunnen zijn van een situatie waarin er weer op beperkte schaal gebridged zou kunnen worden in De Uitkomst. Let wel: ALS de huidige neerwaartse trend zich voortzet. Als de cijfers weer de verkeerde kant opgaan, zullen stappen terug moeten worden gezet, met als mogelijke consequentie dat er ook in september nog niet kan worden gebridged.

Het probleem is dat we het nu niet weten: hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen nu geen concreet plan aan jullie voorleggen. Het enige dat we nu kunnen zeggen is dat, als we na 1 september de mogelijkheid krijgen om weer te bridgen, we dat zullen aanbieden.

Dat zullen dan vooralsnog geen speelmiddagen en -avonden zijn zoals jullie die gewend zijn, en het zal zeer zeker geen volwaardige competitie zijn. Uitgaande van een voorlopige handhaving van de 1,5m-regel, zullen er veel minder tafels opgesteld kunnen worden, en ook zal de nodige aandacht besteed moeten worden aan hygiëne, contact-vermijding, thuisblijven bij de geringste klachten, etc. Tal van details die we zullen uitwerken tegen de tijd dat een hervatting zich lijkt aan te dienen. Omdat er bij 1,5-meter veel minder plekken beschikbaar zijn dan nu, zal - afhankelijk van de belangstelling - wellicht ook gekeken moeten worden naar het aantal speelmomenten. Daarom zullen we voordat we denken weer voorzichtig te kunnen gaan beginnen, de animo peilen om hieraan deel te nemen. LEES MEER


StepBridgeSiteLogoGroen300Clubbridgen op Stepbridge

In dit bridgeloze tijdperk zijn er allerlei initiatieven om toch te blijven bridgen. Eén daarvan is de mogelijkheid om als club gratis te gaan spelen op Stepbridge. In een afgeschermde omgeving, met een eigen WL kunnen de leden van de BCD op de computer of tablet een eigen clubsessie spelen. De deelname aan de clubcsessies van de BCD op Stepbridge is in ieder geval tot 31-12-2020 gratis.

Wat moet je daarvoor doen?

  • Alle deelnemers moeten lid worden van Stepbridge. Dat kan heel eenvoudig door een gratis proefaccount te openen via: https://portal.stepbridge.nl/trial Voor het proefaccount heb je jouw NBB nummer nodig. Binnen 24 uur krijg je dan via de mail een inlognaam en een wachtwoord.
  • Daarna kun je Stepbridge installeren op je pc, laptop of tablet. Hier vind je een uitgebreide handleiding hoe dat moet https://www.stepbridge.nl/installeren/
  • Met je inlognaam en je wachtwoord kun je dan gratis meedoen met de sessies van de BCD.

Wanneer kun je starten?

  • Er hebben zich al meer dan 80 BCD leden aangemeld en een proefaccount op Stepbridge genomen. We spelen elke dinsdagavond om 19.30 uur.
  • Als je een proefaccount hebt hebt gekregen met een inlognaam en een wachtwoord kun je direct meespelen  
  • Als je mee wilt doen aan de online sessies van de BCD, stuur dan een mailtje naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verzaken is menselijk

We hebben soms even een "wegtrekkertje" en spelen dan niet in de kleur bij die gevraagd wordt, terwijl we nog wel een kaart in die kleur hebben. Kortom we verzaken, een van de meest voorkomende arbitragegevallen. Voordat jij of je partner in de volgende slag een kaart hebben gespeeld, kan deze verzaking nog worden hersteld. De verzaking is dan niet voldongen. Als jij of je tegenspelers de verzaking snel ontdekken mag deze als volgt hersteld worden: De foutief gespeelde kaart wordt een "grote strafkaart" en jij mag dan in de juiste kleur bijspelen.
Lees hier meer over de bridgeregels 


Vanaf maandag 20 januari 2020 uitsluitend betalen met een pinpas.

Op 2 november 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel om bij het afrekenen van de consumpties aan de bar over te gaan van contante betaling naar pinpas-betaling. Dat besluit gaat nu zijn beslag krijgen. Vanaf maandag 20 januari 2020 kan aan de bar uitsluitend worden afgerekend met een pinpas-betaling. Dat gaat op precies dezelfde wijze zoals u dat gewend bent bij de supermarkt, het restaurant of waar dan ook. Gedurende uw speelmiddag of -avond worden uw consumpties als vanouds genoteerd op uw bar-briefje. Aan het eind van uw speelmiddag of -avond overhandigt u uw bar-briefje aan de barmedewerker, die de consumpties invoert in het systeem. Op het klanten-display dat op de bar staat, kunt u meelezen welke consumpties zijn ingevoerd en welk bedrag u daarvoor verschuldigd bent. Vervolgens kunt u aan dat bedrag een “fooi” voor alle vrijwilligers van onze vereniging toevoegen. (“Maak er maar ….. van” of “doe er maar ….. bij” !). We willen immers niet dat de overstap van cash naar pin zal leiden tot geen of minder fooien. De laatste jaren werd er gemiddeld 7% fooi gegeven, en daar wordt de jaarlijkse vrijwilligersdag van bekostigd. Uw extraatje wordt ingevoerd in het systeem, en dan verschijnt in het display het totaalbedrag dat u moet betalen. Naast het display staat een pinautomaat, u voert uw pinpas in, checkt het bedrag, toetst uw pincode in, geeft OK, en dan heeft u betaald. U kunt natuurlijk ook contactloos betalen, als uw pinpas daarvoor geschikt is. Misschien is het in het begin een beetje wennen, maar wij vertrouwen erop dat we met ieders medewerking snel gewend zullen zijn aan deze nieuwe wijze van betalen.


Alle afdelingen spelen met het Rankingsysteem. 

ranking

In dit systeem staat elke bridgeavond op zichzelf. Elke speler krijgt naar aanleiding van zijn behaalde percentages Rankingpunten. De punten voor een paar bestaan uit de punten van de beide spelers. Afhankelijk van het aantal aanwezige paren worden evenwichtige lijnen samengesteld. Het gevolg kan zijn dat er elke week gepromoveerd en gedegradeerd wordt. In dit systeem komen de invalregelingen, het eigen gemiddelde, de buiten mededingingsregels en de ingewikkelde promotie/degradatie regels te vervallen. Nieuwe spelers worden zo veel mogelijk ingedeeld in lijn waarin ze qua speelsterkte thuishoren. Voor een uitgebreide beschrijving van het rankingsysteem  klik hier.


  Toegang tot de ledenlijst 

De ledenlijst van onze BCD is in te zien via de nbbclubwebsite. Om toegang te krijgen tot de ledenlijst heeft u uw lidnummer nodig en een wachtwoord. Op de volgende wijze kunt u toegang krijgen tot de ledenlijst:

1. Ga naar de website http://www.nbbclubsites.nl/club/7009
2. Ga naar het tabblad “Algemeen” en klik op “ledenlijst”
3. Klik op de pagina Ledenlijst op “Inloggen”
4. Voer uw lidnummer. 
5. Voor uw wachtwoord klikt u op “wachtwoord vergeten”.
Met uw lidnummer krijgt u op uw e-mailadres een wachtwoord toegestuurd.
Nadat u uw wachtwoord hebt ontvangen kunt u een persoonlijk wachtwoord maken door in te loggen op Mijn NBB op de website: http://www.bridge.nl/

Nieuwe systeemkaart nodig? klik hier
Op de meeste speeldagen is een (eenvoudige) systeemkaart verplicht/gewenst. Bent u nog niet in het bezit van zo`n systeemkaart, dan kunt u die hier downloaden en op de computer invullen. Wijzigingen kunnen eenvoudig worden aangebracht en er kan gemakkelijk een nieuw exemplaar worden uitgeprint dat er netjes uitziet. Er is ook een grote variatie aan reeds ingevulde systeemkaarten.

Bridge bond