BCD reglementen

Bij de BCD zijn de onderstaande reglementen van kracht:

BCD_Huishoudelijk_Reglement_2013_herzien_30-08-2022.pdf 
(De wijzigingen per 30-08-2022 in het nieuwe HR zijn schuin gedrukt)

BCD_Wedstrijdreglement_april_2013.pdf

BCD_Aanvulling_Wedstrijdreglement.pdf

BCD_Wachtlijstenreglement_maart_2017.pdf

BCD_Arbitrage_Reglement_2015.pdf