Rankingsysteem Uitleg

Het Ranking Systeem

 1. Het uitgangspunt van het ranking systeem is dat de lijnen zo zijn samengesteld dat paren van ongeveer gelijke speelsterkte tegen elkaar spelen. Een eerlijke indeling in de lijnen, gebaseerd op speelsterkte zal het speelplezier verhogen. De indeling van de lijnen mag niet al te zeer beïnvloed worden door de aanwezigheid/afwezigheid van spelers of paren.
 2. Het ranking systeem werkt met flexibele lijnen met elke week promotie/degradatie. Zo komt het accent minder te liggen op de stand in de competitie met de dreiging van een eventuele degradatie of de vreugde over een eventuele promotie. De uitslag op die avond is meer van belang.
 3. In het Ranking Systeem staat elke speelavond op zichzelf. Voor de parenwedstrijden wordt waar mogelijk gewoon in 3 lijnen gespeeld. Als er niet voldoende paren zijn, kan er ook in twee lijnen gespeeld worden. De indeling van de lijnen wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van de ranking van de aanwezige paren.
 4. In de twee of drie lijnen spelen min of meer evenveel paren. Je deelt de lijnen zo in dat er geen combitafels meer nodig zijn.  In het ergste geval is er een stilzit als het totaal aantal paren oneven is. Je kunt afspreken dat er een minimum aantal paren (bv. 10 paren) voor een lijn moet zijn. Is dat aantal er niet dan speel je gewoon in twee lijnen.
 5. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten. De ranking punten worden afgeleid van de behaalde percentages die behaald zijn. Er zijn schalen voor de 3 lijnen, die elkaar enigszins overlappen. Als iemand op een avond niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan.
 6. De ranking van een paar wordt bepaald door de som van de rankings van beide spelers
 7. Voor de parenranking tel je pas mee als je 5 of 6 keer met dezelfde partner gespeeld hebt.
 8. Voor het spelen met invallers en gastspelers gelden geen ingewikkelde regels.
 9. De buiten mededingregels, de invalregels, het eigen gemiddelde, de ingewikkelde promotie-degradatieregels komen in dit systeem te vervallen.
 10. In de A-lijn krijgt het hoogst eindigende paar 100 rankingpunten voor die avond. Het laatste paar krijgt nog 60 punten. De paren daartussen krijgen punten die in gelijke stappen aflopen van 100 naar 60. Hoe groot die stappen zijn hangt af van het aantal meespelende paren. In de B-lijn lopen de punten van 90 tot 50, en in de C-lijn van 80 tot 40.
LijnMaximumMinimum

A

100

60

B

90

50

C

80

40

 
 1. De strijd om het afdelingskampioenschap gebeurt op basis van de behaalde rankingpunten. De regeling om het kampioenschap kun je naar eigen wens aanpassen. Zoals het minimale aantal avonden dat je samen met partner gespeeld moet hebben of het maximaal aantal scores dat meetelt. Het paar met de hoogste som is de afdelingskampioen.
 2. Naast een paren-afdelingskampioenschap kun je ook we ook een individueel kampioenschap berekenen. De speler met de hoogste ranking op basis van bijvoorbeeld de 25 beste behaalde resultaten is individueel afdelingskampioen.